Teatr Scena Prezentacje
ul. Żelazna 51/53 00-841 Warszawa
tel. 22 620-82-88, fax 22 620-34-90
e-mail: scena@teatrprezentacje.pl
www.teatrprezentacje.pl
Nasza siedziba mieści się na terenie
dawnych Zakładów Norblina.
Kontakt:
Teatr Scena Prezentacje
ul. Żelazna 51/53 00-841 Warszawa
tel. 22 620-82-88, fax 22 620-34-90
E-mail: scena @ teatrprezentacje.pl
Zamówienia publiczne:
zamowienia.publiczne @ teatrprezentacje.pl
p.o. Dyrektora Teatru Scena Prezentacje
Zofia Machnicka
Asystentka Dyrekcji
Specjalista ds. koordynacji pracy artystycznej
Bożena Marczykowska
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
Marek Jeżewski
Główna Księgowa
Agnieszka Kala-Ciemniecka
Specjalista ds. organizacji widowni i marketingu
Elżbieta Szwarc